Servicii externe de protecția muncii

Firma Protector oferă servicii externe de protecția muncii SSM cf. Lege 319/2006 (legea securității și sănătății în muncă): evaluare riscuri de accidentare și inbolnăvire profesională. Activitățile de prevenire și protecție desfășurate de serviciul extern de prevenire și protecție asigură buna desfășurare a activității în cadrul firmei dvs, respectând legea:

  • Elaborarea și actualizarea planului de prevenire și protecție
  • Elaborarea de instrucțiuni proprii
  • Întocmirea fișei postului
  • Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire
  • Evidența zonelor cu risc ridicat și specific
  • Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate și sănătate în muncă
  • Evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare
  • Evidența posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicină a muncii necesită testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic
  • Participarea la cercetarea evenimentelor
  • Urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă
protecția muncii
Tel. 0744.697.884
PROTECTOR SRL
Str. Axente Sever, Nr. 23
Teiuș, jud. Alba, România